ÁSZF

Vásárlás Menete


1. Vásárló

Vásárló lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Szerződő felek

A www.diaro.hu webcímen történő megrendeléssel, jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre, a Kovács-Gorcsa Noémi egyéni vállalkozó mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között.

A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen szerződésben foglaltakat.

3. Vásárlás

A vásárló a megrendelő adatlap kitöltésével, a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel.

Az árak Forintban értendők és  tartalmazzák az Áfa alanyi adómentes.
Kedvezmények – Weboldalunkon tartunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár, a készlet erejéig tart.

Kérjük a kedvezmények felhasználásánál az alábbiakat vegye figyelembe:

- Akciós árú termékek esetében további (egyedi/törzs) kedvezmény nem érvényesíthető.

- Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók.

- Kedvezmények (egyedi/törzs) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

A rendelés feladása: A rendelés menüpont alatti adatlap kitöltésével lehet feladni. Vásárlóinknak a megrendelés leadása után e-mailes visszaigazolást küldünk. Amennyiben vásárlás során az alábbi visszaigazolások nem érkeznek meg, kérjük az diaro.shop@gmail.com címen jelezni szíveskedjen.

A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy egyes termékből nem áll rendelkezésünkre elegendő készlet, valamennyi vásárlónk kiszolgálásához. Ebben az esetben e-mailben informáljuk Önt és tájékoztatjuk az alternatív lehetőségekről.

4. Termékek és az árak

A termékek árát az árak menüpont alatt tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa alanyi adómentes.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található. Az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a kínált termékeket megjelölt részét beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be.

Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, akkor egyedi szerződés alapján az eladó vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a vásárló részére.

A megrendelt áruk, ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben megváltoztatták.

5. Szállítás

Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelést teljesíteni. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben közli az eladó a vásárlóval. A szállítás illetve a postáraadás időpontját az eladó minden esetben e-mailben közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termék(ek) átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

GLS futárral történő NORMÁL kiszállítás.

A vásárló köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag, az átvételkor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a GLS csomagküldővel, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

6. Fizetési módok

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függeltenül az alábbiak szerint történhet:

banki átutalással, bankkártyás vagy Barion tárcás fizetéssel, illetve PayPal fizetéssel.

A termék átvételét megelőző banki átutalással. (ez egy normál banki átutalás, az eladó által e-mailben megküldött bekérő alapján). Ebben az esetben a termék vásárló részére fenntartása, annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára. Külföldi bankszámláról történő utalás esetén kérjük kiemelten figyeljen arra, hogy a termék vételára maradéktalanul kerüljön jóváírásra bankszámlánkon.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Amennyiben a vásárlás során Barion fiókot regisztrál, abban az esetben a havonta küldött számlakivonatokon a Barion Payment Zrt. fog szerepelni.


Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

Amennyiben Takarékank zrt. által vezetett számlára megérkezik az utalás, e-mailben visszaigazolást küldünk. Sikeres fizetés esetén GLS csomagként néhány napon belül megküldjük Önnek a terméket.

A befizetések utólagos lemondása e-mailben az diaro.shop@gmail.com címre történhet. Ebben az esetben a befizetet összeget elektronikusan utaljuk vissza bankszámlájára. Reklamáció esetén szintén ezeken az elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

A szolgáltatás csak Magyarország területén érhető el. Kérjük, csak akkor kattintson a tovább gombra, ha a fent leírtakat megértette és elfogadja, kérdés esetén előzetesen tudakozódásra lépjen velünk kapcsolatba a kacsolat menüpont alatt vagy írjon enkünk e-mailt a diaro.shop@gmail.com címre.

7. Elállás joga

A vásárló a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül, díjmentesen elállhat. Nem gyakorolhatja a vásárló az elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen a cumilánc esetében, ha a terméket a vásárló megrongálta.

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben ) köteles az eladónak bejelenteni. Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül a termék vételárát visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára.

A vásárló vásárlástól való elállása esetén viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén az esetleges használat következtében keletkezett értékvesztést eladó a vásárlóra hárítja.

A vásárló a terméket az eladó 2000 Szentendre Szélkerék utca 2. szám alatt található címre köteles postai úton visszajuttatni.

Az eladó csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a vásárló azt az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza. Amennyiben a vásárló a terméket már használta és nem tudja azt hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni az eladónak, akkor eladó annak átvételét visszautasíthatja, vagy a használat következtében keletkezett értékvesztést a vásárlóra hárítja.

8. Felelősség kizárása

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az eladónak.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

9. Adatvédelem

Az Eladó a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Az eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a sikeres vásárlás után a vásárlók személyi adatait adatbázisában nem tárolja, törlésre kerülnek.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel.

Az eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat), az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben.

10. Egyéb rendelkezések

Az eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani.

A változtatások az diaro.shop@gmail.com közzététel időpontjától hatályosak.

Az adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége

www.diaro.hu

 

E-mail: diaro.shop@gmail.com